Πνευματική Διακονία

 

<strong>Θείον Κήρυγμα</strong>
Θείον Κήρυγμα

O Μητροπολίτης,
οἱ ἱεροκήρυκες:Ἀρχιμ.κ.Ἐλευθέριος Μπαλάκος καί Ἀρχιμ.κ.Σωτήριος Τσάφος,

Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Μερκούρης

ὁ Θεολόγος-καθηγητής κ.Νικόλαος Σανίδας.

<strong>Εξομολόγηση</strong>
Εξομολόγηση

Ὁ Μητροπολίτης,
ὁ Ἀρχιμ.κ.Σωτήριος Τσάφος,

ὁ Ἱερομόναχος Σιλουανὀς,

ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Μερκούρης

ὁ Ἱερεύς Ἰωσήφ Γκίλια.

<strong>Ποιμαντική κληρικών</strong>
Ποιμαντική κληρικών

α)Ἔκτακται Συνάξεις ὅλων τῶν Κληρικῶν στήν ἕδρα τῆς Μητροπόλεως.β)Γενική Ἱερατική Σύναξη ἀνά τριετία στήν Ἱ.Μονή ἁγ.Βλασίου. Δυρραχίου.

<strong>Χριστιανική Αγωγή Νεολαίας</strong>
Χριστιανική Αγωγή Νεολαίας

1)Ἐνοριακά Κέντρα: Ἀργυρόκαστρο δύο καί ἀπό 1 στις πόλεις: Κλεισούρα, Πρεμετή,Ἁγ.Σαράντα,Χειμάρρα,Καλογοραντζή καί Δερβιτσάνη.

2) Κατηχητικά Σχολεῖα. Κατώτερα μικτά 15.Μέσα ἀρρένων 2 καί θηλέων 2. Μέσα μικτά 2.

3)Κύκλοι μελέτης Ἁγίας Γραφῆς. α)Ἀνδρῶν 1.β)Γυναικῶν 3,γ)Μικταί 3.

4)Κατασκηνώσεις. α)Γιά ἀγόρια καί κορίτσια Δημοτικοῦ καί Γυμνασίου στήν Ἱ.Μονή Ἁγ.Παντελεήμονος.Λυκομίλι Ἀργυροκάστρου.

β)Γιά ἀγόρια Γυμνασίου καί Λυκείου στήν Ἱ.Μονή Ἁγ.Γεωργίου Δέματος, πλησίον πόλεως Ἁγ.Σαράντα.

5)Φοιτητικαί Συναντήσεις ἀνά 15νθήμερον 2 .

6)Ἐτήσια Συνάντηση Ὀρθοδόξων Φοιτητῶν-τριῶν (27 Δεκεμβρίου) στό Ἀργυρόκαστρο.

<strong>Μαθητικά Οικοτροφεία</strong>
Μαθητικά Οικοτροφεία

α) Μαθήτριες Λυκείου-Γυμνασίου στό Βουλιαράτι (τηλ.0692052872)
β) Μαθητές τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου στό Ἀργυρόκαστρο (0692052873)

<strong>Εκκλησιαστικός Τύπος</strong>
Εκκλησιαστικός Τύπος

α)Ἑρμηνεία Ἀναγνωσμάτων ἑκάστης Κυριακῆς ἀπό τόν ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ Ναό.

β)Ἡ 15νθήμερη ἐφημερίδα τῆς Ο.Α.Ε.Α. NGJALLJA.

γ) Περιοδική ἔκδοση «Η ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ».

δ)Περιοδική Ἐφημερίδα τοῦ 9χρονου Σχολείου «Πνοή Ἀγάπης»

ε)Ἐτήσιο Ἡμερολόγιο τσέπης