Εορτασμός 20 χρόνων λειτουργίας του εκκλησιαστικού λυκείου «Τίμιος Σταυρός»